About Toivo Pilli

Salemi koguduse pastor

Salemi matk Elva ümbruses

2021-12-20T19:42:48+02:00

Salemi koguduse vahva matkarühm tegi kevade kõige ilusamal ajal, maikuu keskpaiku, matka Elva ümbruse looduses. Kahjuks nägime ka otse raja kõrval lageraie-lanke, mis jätsid trööstitu mulje. Seevastu matka viimane osa jäi meelde kauni paisjärve, mõnusa pikniku ja roheluses kulgeva metsarajaga. Kokku kõndisime umbes viis kilomeetrit. Jänesekapsas õitses. Linninimesed said teada, et „kuusk õitseb“. Metsvindi ja lehelinnu laulu tundsid mitmed päris kergesti ära. Matk andis võimaluse nii omavahelisteks vestlusteks kui ka [...]

Salemi matk Elva ümbruses2021-12-20T19:42:48+02:00

Tule ja vaata!

2021-12-20T19:45:11+02:00

Salemi kogudus on terve eelmise aasta koondunud teema ümber, mille sõnastasime järgmiselt: Räägime üksteisele Jeesuse lugusid! Me jätkame Kristuse tunnistamist, ja toome esile Jumala tööd meie ümber ja meie eludes. Me ei taha teha tühje sõnu, veel vähem selliseid, mis kisuvad alla. Rääkides Jeesuse tegudest, osaleme Jumala uut loovas ja lootust andvas toimimises. Kuid ma teen üleskutse, et me sel aastal lisaks rääkimisele, mis puudutab kuulmist, muudaksime Jumala tegutsemise kohta [...]

Tule ja vaata!2021-12-20T19:45:11+02:00

In Memoriam Jüri Jürgenson (1937-2020)

2021-12-20T19:46:52+02:00

Tartu Salemi baptistikoguduse emeriitpastor Jüri Jürgenson lahkus jõulude eel igavikku. Töökas ja tasakaalukas elu. Õnnistuseks paljudele. Aastal 1972 valiti Jüri Jürgenson Tartu Salemi baptistikoguduse pastoriks – nagu tollal öeldi, presbüteriks. Temast sai koguduse kõige kauem töötanud vaimulik – ligi kolmkümmend aastat hingekarjase aktiivset ametit, kuni 2001. aastani. Eks see töö jätkus ka hiljem, niikaua kui tervis lubas: jutlustajana, juhatuse liikmena, hingehoidjana. Jüri Jürgenson oli leebe ja tasakaalukas juht. Ta ei [...]

In Memoriam Jüri Jürgenson (1937-2020)2021-12-20T19:46:52+02:00

Jõulujumalateenistused Salemi kirikus

2021-12-20T19:47:58+02:00

Salemi kiriku jõulujumalateenistused toimuvad 24. detsembril kell 16 ja 17. Tänavust olukorda arvestades on need lühemad, kuid kindlasti oma seal koht jõulumuusikal, palvetel ja jutlusel. Jutlustab Urmas Roosimaa. Jõulu esimesel pühal, 25. detsembril kell 11 toimub ristimisteenistus. Jutlustab Toivo Pilli. Aasta lõpu jumalateenistused on järgmised: pühapäeval, 27. detsembril kell 11 jumalateenistus, kus on kaunist muusikat ja jutlustajaks külalisena Tõnu Lehtsaar. Aastat on igati sobiv ära saata palvega, ja 31. detsembril [...]

Jõulujumalateenistused Salemi kirikus2021-12-20T19:47:58+02:00

Tänukiri Liibanonist

2021-12-20T19:49:40+02:00

Salemi kogudusele saabus tänukiri Liibanoni Haridus- ja Arenguseltsi esimehelt Nabil Costalt. Ta tänab Salemi kogudust lahke annetuse eest, mis koos paljude teiste samasuguste toetustega on võimaldanud Liibanoni baptistidel abistada kriisiohvreid. Nagu teada, plahvatas 4. augusti õhtul Beiruti sadamas 2750 tonni ammooniumnitraati, mille tulemusel sai surma üle 170 inimese, viga umbes 6500 ja koduta jäi rohkem kui 300 000 inimest. Liibanoni Haridus- ja Arenguselts, mis evangeelsete kristlaste abi vahendab, on baptistikiriku organisatsioon. [...]

Tänukiri Liibanonist2021-12-20T19:49:40+02:00

Kõige vanem koguduse liige

2021-12-20T19:50:12+02:00

Minu Salemi pastoriks olemise üheteistkümne aasta jooksul on 100. eluaastani jõudnud kaks koguduse liiget. Vahest on tõetera selles, et usklikel inimestel on suurem tõenäosus kõrgesse ikka jõuda. Kes usaldab Jumalat, selle elus on vähem stressi. Kogudus pakub toetavat keskkonda. Üks 100. eluaastani jõudnud koguduse liige oli Meeta Haldre, kes kaaslastele ikka meelde tuletas: „Armastage üksteist, sest armastus on Jumalast!“ Teine koguduse liige, kes äsja auväärse sajandijooneni jõudis, on Helju Johanson. [...]

Kõige vanem koguduse liige2021-12-20T19:50:12+02:00

Toetame Liibanoni kriisiohvreid!

2020-08-11T10:57:33+03:00

„Me arvasime, et me oleme kõike näinud. Septembrist alates on toimunud metsatulekahjud, pankrotid, töötuse kasv, majanduse kokkuvarisemine, poliitilised pöörded, COVID-19,“ nii kirjeldab kristliku organisatsiooni, Liibanoni Haridusühingu juht Nabil Costa hiljutisele plahvatusele eelnenut. Beiruti sadamas plahvatanud 2700 tonni ammooniumnitraati on viinud Liibanoni enneolematusse kriisi. See on katastroof. Surnud on üle 135 inimese, vigastatuid on ligi 5000, kodu on kaotanud 300 000 inimest. „Me kõnnime klaasikildudel,“ kirjeldavad kohalikud. Inimesed on meeleheitel. Beiruti evangeelsed [...]

Toetame Liibanoni kriisiohvreid!2020-08-11T10:57:33+03:00

Salemi visioon 2020-2021

2021-12-20T19:51:34+02:00

Koguduse üldkoosolek kinnitas Salemi koguduse visiooni lähiaastateks. Aita vähemalt ühel inimesel leida elav ja päästev usk Jeesusesse Kristusesse. Mida me selleks saame teha? Kuidas muuta see lause praktiliseks tegevuseks ja eluks? Kõigepealt, räägime üksteisele Jeesuse lugusid. Jutustame, mida Jeesus teeb meie eludes. Olgu meil igal nädalal mõni Jumala töö märkamise kogemus. Noortel, keskealistel ja vanadel. Olgu see palvevastus, iseloomu kujunemine Kristuse sarnasemaks, enda ületamine Jeesust järgides või mõne Piibli kirjakoha [...]

Salemi visioon 2020-20212021-12-20T19:51:34+02:00

Elada Pühas Vaimus

2020-05-30T21:28:45+03:00

Vabakogudustes on olnud alates 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest suur soov kogeda erilist Püha Vaimu puudutust. Ja tavapärasest teistsuguseid usulisi kogemusi on Jumal ka andnud. Mõnikord on selliseid kogemusi nimetatud teiseks õnnistuseks. Eks see on natuke keelekasutuse küsimus. Ma arvan, et me vajame mitte teist õnnistust, vaid sajandat ja tuhandendat õnnistust – me vajame Jumalaga osaduses elamist. Teekonda Pühas Vaimus, mille käigus juhtub erilisi õnnistusi ja tavalisi õnnistusi. [...]

Elada Pühas Vaimus2020-05-30T21:28:45+03:00