Mis Salemi kirikus toimub?

Salemi kirikus toimuvad regulaarsed jumalateenistused. Me palvetame, usaldades Jumalat, kes aitab inimesel taastada katkenud osaduse Temaga. Me võtame aega, et suhelda üksteisega. Me seame Jeesuse Kristuse endale eeskujuks. Me oleme valmis teenima üksteist ja kogukonda sõna ja teoga. Me oleme hea meelega valmis oma lugu jutustama neile, kes tahavad meie kogudusest rohkem teada saada või meiega usu ja elu teekonnal liituda.

Lisaks toimuvad Salemis kirikukontserdid, näitused ja muud üritused.

Jumalateenistus pühapäeviti kell 11.

Meie põhiväärtused on

Lahkus

Lahkus

Jaga oma parimat! Me jagame kaasinimestega evangeeliumi elumuutvat sõnumit, aga ka oma rõõme ja muresid, andeid ja materiaalseid väärtusi. Me tahame olla külalislahked ja suuremeelsed. Me tunnistame Jumala toimimisest meie elus ja koguduses. Rakendame oma võimeid ja andeid maksimaalselt. Mida iganes teeme, lähtume külluse ja võimaluste, mitte puuduse ja vabanduste mõtteviisist.

Avatus

Avatus

Ole õppimisvalmis! Me ei ole veel kõike mõistnud ega saavutanud. Tahame olla tähelepanelikud Jumala juhtimise ja piiblitarkuse, aga samuti kaasinimeste suhtes. Oleme valmis oma olukorda hindama ja tegema parandusi oma elus ja koguduse tegevuses. Tahame olla avatud kogukonnale, kus elame, mitte sulguda kirikuseinte vahele. Me ei karda uusi inimesi, olukordi ega muutusi.

Hoolivus

Hoolivus

Hooli ja teeni südamest! Me ületame ükskõiksuse ja oleme üksteise suhtes tähelepanelikud. Me hoiame osadust – jumalateenistusel, väikerühmades ja lihtsalt suheldes. Meie hoolivus väljendub teenivates tegudes. Hoolimine tähendab, et me ei lükka asju edasi. Me hindame erinevate põlvkondade panust ja otsime koosmeelt. Me hoolime ka iseendast – oma tervisest, oma usu kasvamisest, isiksuslikust arengust. Me usume, et kui meile läheb korda, küll siis läheb korda!

Ehtsus

Ehtsus

Ela ausalt ja ehtsalt! Me väärtustame sõnade ja tegude ühtsust ja tahame seda oma elus ja koguduses tõeks teha. Me tegutseme nii, et Jeesuse eeskuju ja Piibli vaimulaad muutuksid kaasinimestele nähtavaks. Me ei peida pead liiva alla probleemide ees ega karda väljendada oma tundeid. Me jutlustame ja selgitame Piiblit nii, et see on ka argipäevas tähendusrikas. Me väljendame oma usku, küsimusi ja avastusi siiralt. Asjaajamises väärtustame ausust ja sõnapidamist.

Mida me usume?

Me usume koos kõigi kristlike kirikutega, et Jumal on loonud maailma ning hoolib kogu loodust – nii inimestest kui kõigist teistest elavatest olenditest. Nõustume Piibli õpetusega, et jumalanäoliselt heaks loodud inimene kasutas talle antud vaba tahet mässumeelselt ning eksis Jumala seadmiste vastu. Nii tuli patt maailma. Seepärast vajab inimene Päästjat ja vabastajat. Jumal saatis oma poja Jeesuse, kes elas inimeste keskel, suri ristil ja tõusis üles, et taastada meie eluosadus Jumalaga, kinkida igavene elu. Seda tähendabki pattude andestus. Igavene elu on täisväärtuslik viis elada ja see on võimalik nii siinpoolsuses kui peale surma.

Iga inimene, kes usus pöördub Jumala poole, saab Jumala lapseks. See tähendab lähedast taastatud kontakti, otsekui taevasesse perekonda kuulumist. Iga Jumala lapse elus toimib Püha Vaim, Jumal meie lähedal, kes teda juhib ja kõnetab. Kogudus koosneb uskujatest ning ristitud inimestest, kes elavad nähtavaks Jumala riigi väärtusi.