Salemi noortelaager Otepääl

Koguduse noorte talvelaager toimus 2.-5. jaanuaril Otepää Palveränduri koguduse ruumides. Õues oli kange pakane, aga ruumid siiski päris soojad. ”Öösel oli rõdul magades ikka külm,” tunnistasid poisid. Aitäh kohalikule kogudusele, kes andis oma ruumid lahkelt kasutada! Laagris jagasid sõnumit Toivo Pilli, Urmas Roosimaa, Einike Pilli ja Veljo Kaptein.

Kohal oli ligikaudu 35 noort, mõned neist võtsid kristlikust laagrist osa esimest korda elus. Oli teismelisi, oli noori täiskasvanuid. Viimased võtsid laagris rohkem vastutust, olgu toidu valmistamisel, vaimuliku keskkonna loomisel kui ka ülistuse juhtimisel ja läbiviimisel. Mitmed noored pühendasid end Kristuse järgimisele. Oli hea meel, et laagrist võtsid osa ka mõned vene keelt emakeelena kõnelevad noored. Osalejad avanesid laagri jooksul, esitasid küsimusi, mõtlesid kaasa.

Salemi koguduse noortetöö on kasvanud viimastel aastatel tugevamaks ja jõudnud uute inimesteni. ”Ma ei tundnud alguses kedagi. Aga mu usaldus Jumala vastu on väga palju kasvanud, ja ma tundsin suurt armastust nii Jumala poolt kui ka kõigi poolt, kes laagris osalesid,” ütles üks osalejatest. ”See oli väga õnnistatud aeg,” võttis laagrikogemuse kokku noortejuht Hendrik Jürgenson.

Salemi koguduse pastor