Salemi noortetöös osalevad koolinoored, kellel on soov kasvada usus Jeesusesse Kristusesse ja oma veendumusi välja elada nii, et maailm nende ümber sellest paremaks muutub. Me toetame üksteise püüdlusi ja meil on koos tore. Me koguneme osaduseks ja piibliõppeks ning tahame argipäevaski elada Jeesuse Kristuse eeskuju järgijatena. Me soovime teenida inimesi Tartu linnas ja kaugemal, sest oleme kutsutud armastama oma ligimesi nagu iseennast. Üheks noortetöö osaks on isade ja poegade rühm.

Rohkem infot

Salemi noored
Salemi nooredSotsiaalmeedias