Läti muusikud Salemis

Viimasel ajal on tihenenud meie koguduse suhted ja koostöö läti kristlastega. 18.-19. märtsil külastas Tartut muusikarühm Kaspars Ezerinši juhtimisel. Umbes 15 lauljat ja muusikut aitasid kaasa “Terve Elu” õhtul ja pühapäevasel jumalateenistusel. Oli südantsoojendav, et nad olid tõlkinud mitu laulu eesti keelde ja see võimaldas neid ülistuslaule kergesti kõigil kohalolijail kaasa laulda. Olid avatud õhkkonnaga jumalateenistused ja mitmed inimesed soovisid laupäeval eestpalvet. Ühiselt Jumala ja ligimeste teenimine valmistas rõõmu!

Läti muusikud olid erinevatest kogudustest, peamiselt Riiast, näiteks Matteuse ja Kolgata kogudusest. Oli rõõm, et kohtusime ka abielupaariga Agenskalnsi kogudusest, mis on meie sõpruskogudus. Külaliste tunnistused olid lihtsad ja siirad, ning puudutasid sügavalt.

Olen südamest tänulik kõigile, kes aitasid kaasa külaliste vastuvõtmisel. Oli neid Salemi inimesi, kes avasid oma kodu uksed ja pakkusid öömaja. Oli neid, kes valmistasid toitu ja katsid alumises saalis lauad maitsekalt ja armastusega. Ja kirikut tuli ju korrastada, et see oleks jälle valmis järgmisteks jumalateenistusteks! Oli neid, kes südamest palvetasid ja vaimulikult toetasid. Heli- ja videomeeskond sai tavalise nädalavahetusega võrreldes topelt koormuse ja rohkemgi, kuid nad lõpetasid nädala siiski naeratusega. Seda oli julgustav näha.

Salemi koguduse pastor