Pühadeaeg Salemis

Salemi kogudus tähistas 9. aprillil ülestõusmispühasid jumalateenistusega, kus teenis kaasa koguduse ülistuskoor. Pastor Toivo Pilli tuletas meelde, et Jumala tegevus ületab inimliku loogika. Jumal on suurem kui meie selgitamise võime või kogemuste veenvus. Ülestõusmist ei saa lõpuni seletada, küll aga on võimalik ülestõusnud Issandaga usus kohtuda, nagu jüngritele – isegi kahtlevale Toomasele – osaks sai.

Mõned päevad varem, Suure Reede jumalateenistusel jutlustas Meego Remmel ja harfil mängis Helena Joachim. Lauluga teenis kaasa Eliise Joachim. Suure Reede õhtul toimus Tartu koguduste ühine ristiteekond läbi kaheksa kiriku. Oli päikeseline õhtu ja kristlaste tunnistus ristikäigus läbi linna kõndides ja lauldes oli südamesse minevaks tunnistuseks. Iga kogudus korraldas lühikese palvuse vastavalt oma tavadele. Oli liturgilisemaid palvehetki ja oli vabamas vormis palveid.

Oli sümboolne, et vaiksel laupäeval kogunes Salemi ruumides Jürgensite suur perekond, et tähistada Viive ja Toomas Jürgensi suurt sünnipäeva – mõlemal täitus sel kevadel 80 eluaastat. Oli rõõmustav, et kristlik usk peegeldub ühe perekonna loos nii tähendusrikkalt, läbi mitme põlvkonna. Oli laule ja osadust, palveid ja mälestusi. Ka perekonna elujõus peegeldub ülestõusnud Issanda vägi ja ligiolek!

Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud!

[Veel pilte ristikäigust: tartu.postimees.ee]

Salemi koguduse pastor