II advent Salemis – päev täis sündmusi

See pühapäev oli märkimisväärselt eriline ja hoogne meie koguduse jaoks. Juba hommikul kell 10 võisime tulla kirikusse, kus oli piiblitund prohvet Habakukist. Tema oli mees, kes otsis õiglust ja küsis seda Jumalalt.

Jumalateenistuse ajal toimus meie pühapäevakooli jõulupuu. Üle kolmekümne lapse tähistasid Jeesuse sünnipäeva. Ilmar Sirkel jutustas lugu puussepast, kes meisterdas Jeesuse sünniloo tseeni. Iga laps sai kommipaki ja head õnnistussoovid.

Jumalateenistusel jätkasime jutlusesseeriat – Rohkem kui nimi. Prohvet Jesaja on öelnud: “ Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.” Hannes Keernik rääkis Vägevast Jumalast.

Jumalateenistuse teises osas avasime Eesti heliloojale, paljude vaimulike heliteoste autorile Marje Singile pühendatud näituse. Kohal oli ka Marje poeg Tunne Kelam abikaasaga. 2020. aastal möödub Marje Singi sünnist 110 aastat. Poeg Tunne rääkis lugusid oma vanematest Peeter ja Marje Singist. Oleme nende elutööle ja loomingule tänulikud. Karmen Puis esitas kaks Marje Singi loodud laulu.

Meil on traditsiooniks saanud, et advendiajal korraldame ka heategevusmüüki. Sel korral korjasime toetust Tartousi kogudusele Süürias, kes panustab Süüria sisepõgenike aitamisele. See on väga tänuväärne ja ennestsalgav töö, mida Tartousi kogudus teeb.

Päeva lõpetas koguduse vabatahtlike tänuõhtu. On südamest heameel, et meie kogudusel on nii palju inimesi, kes heal meelel aitavad kaasa erinevate andidega. Tänuõhtul jagas vaimuliku mõtte pastor Toivo Pilli. Võisime soovide üksteisele häid soove ja palvetada. Ei puudunud ka traditsiooniline viktoriin. Kas teadsid, et üks Eesti linn kandis kunagi nime Lahe?

Igatahes oleme Jumalale väga tänulikud kõige hea eest, mida Tema on meile teinud.