Salemi koguduse logo
KKK2021-12-24T03:22:05+02:00

Korduma kippuvad küsimused

Mida peaksin tegema, kui tahaksin teie koguduse liikmeks saada?2019-01-04T23:23:59+02:00

Meie koguduse liikmeks saab läbi ristimise ja õnnistamispalve. Enne ristimist on oluline korrastada oma suhe Jumalaga ning tunnistada Jeesus oma Päästjaks. Kogudusekool, jumalateenistused ja väikegrupid aitavad Piibli põhiõpetusi ja koguduse rahvast tundma õppida. Koguduse liikmed ja juhid on valmis sinuga suhtlema ja selgitama, mida usk tähendab. Võta ühendust!

Mille poolest erineb teie kogudus luterlastest ja õigeusklikest?2019-01-04T23:24:46+02:00

Tartu Salemi Baptistikoguduses ristitakse inimesi nende enda usu tunnistamise peale. Seepärast me ei risti väikelapsi. Ristimine toimub vee alla kastmise teel. Kogudusega liitumisel on lisaks isiklikule usule oluline, et inimene otsustab elada kristlike põhimõtete järgi.

Kas koguduse jumalateenistusel tohivad osaleda need, kes ei ole koguduse liikmed?2019-01-04T23:25:38+02:00

Jah, kindlasti! Jumalateenistus on kõigile avatud! Samuti on koguduse külalised oodatud kõigile teistele üritustele, mida kogudus korraldab.

Kas ma saan oma lapse teie juures ristida?2019-01-04T23:26:21+02:00

Me ei risti lapsi. Küll aga palume neile koguduse keskel õnnistust. Kui laps kasvab ja teeb otsuse Jeesust järgida ja Jumala seadmiste järgi elada, on ta teretulnud ristimisele.

Kas te palvetate keeruliste olukordade pärast?2019-01-04T23:26:57+02:00

Jah, suurima heameelega. Palvetuge pakume palvetundides, iga kord peale pühapäevahommikust jumalateenistust, koguduse väikegruppides ja pastorite poolt kõnetundides. Oma palvesoovi võid tuua koguduse välisseinal olevasse palvete postkasti. Samuti võib kogudusega jagada tänu kordaminekute eest.

Kas teie liikmed on kohustatud annetama 10% oma sissetulekust kogudusele?2019-01-04T23:27:35+02:00

Me soovitame, kuid ei nõua, et inimene annetab oma sissetulekust 10% koguduse töö ja jumalariigi heaks. Usume, et annetamine on üks Jumala armastusele vastamise viisidest. See näitab küpsust, valmidust võtta ühist vastutust. Oleme kogenud, et koguduse toetamises on peidus õnnistus meie elule ja majanduslikule toimetulekule. Kes annetab, õpib ka hästi majandama.

Kui ma tulen kirikusse, kas pean siis kohe koguduse liikmeks hakkama?2019-02-28T17:40:52+02:00

Salemi kogudusel on terve hulk sõpru, kes osalevad jumalateenistustel, kuid veel ei ole koguduse liikmed. Olulised asjad nõuavadki läbimõtlemist ja selgusele jõudmist.

Piibel on vana ja arusaamatu raamat. Kas sellel on tänapäeval tähendust?2019-02-28T17:41:40+02:00

Piibel on Euroopa kultuuri alustekst. Alustekstid vajavad pidevalt mõtestamist ja muutuvas keskkonnas tõlgendamist. Piibli tähenduse leidmisega tuleb tõesti vaeva näha. Tuleb küsida: „Mida see kirjakoht minule ütleb?“ See on nagu rattasõit – alguses vaevaline, aga kui asi enam-vähem käes, võib edasi liikuda ja palju uut avastada.