Salemi kogudusel on terve hulk sõpru, kes osalevad jumalateenistustel, kuid veel ei ole koguduse liikmed. Olulised asjad nõuavadki läbimõtlemist ja selgusele jõudmist.