Me soovitame, kuid ei nõua, et inimene annetab oma sissetulekust 10% koguduse töö ja jumalariigi heaks. Usume, et annetamine on üks Jumala armastusele vastamise viisidest. See näitab küpsust, valmidust võtta ühist vastutust. Oleme kogenud, et koguduse toetamises on peidus õnnistus meie elule ja majanduslikule toimetulekule. Kes annetab, õpib ka hästi majandama.