Uus juhatus

2022.a kevadel valis meie kogudus uue juhatuse. See protsess kordub iga kolme aasta pärast, sest just nii pikad on ühe koosseisu volitused.

Juhatusse mahub kahele pastorile lisaks, kes sinna ameti poolest kuuluvad veel kuni 7 liiget. Valituks osutuvad need, kes saavad üle poole koguduse üldkoosolekul kohal olevate inimeste häältest.

Sel kevadel valiti juhatusse Roland Roose (juhatuse esimees), Hendrik ja Harli Jürgenson, Martin Roose, Ilmar Sirkel, Sulev Kivastik ja Einike Pilli (juhatuse aseesimees). Kõik 7 võimalikku kohta said täidetud. Nimedest võib aimata, et meie koguduses on mitmeid tegusaid perekondi.

Muidugi ei piirne koguduse juhtimine juhatusega – lisaks neile on mitmeid tööharusid, millel on oma juhid ning milles tegutseb väga palju vabatahtlikke kaastöölisi.  Juhatuse kõrval tegutsevad sellest kevadest kolm alameeskonda: sisutiim, majandustiim ja kuulutustiim.

Juhatuse peamiste ülesannete hulka kuuluvad uute liikmete vastuvõtmine, strateegiliste suundade arutelu, majandusotsused ning vaimulik vastutus koguduse ja selle liikmete eest