Toetame Liibanoni kriisiohvreid!

„Me arvasime, et me oleme kõike näinud. Septembrist alates on toimunud metsatulekahjud, pankrotid, töötuse kasv, majanduse kokkuvarisemine, poliitilised pöörded, COVID-19,“ nii kirjeldab kristliku organisatsiooni, Liibanoni Haridusühingu juht Nabil Costa hiljutisele plahvatusele eelnenut.

Beiruti sadamas plahvatanud 2700 tonni ammooniumnitraati on viinud Liibanoni enneolematusse kriisi. See on katastroof. Surnud on üle 135 inimese, vigastatuid on ligi 5000, kodu on kaotanud 300 000 inimest. „Me kõnnime klaasikildudel,“ kirjeldavad kohalikud. Inimesed on meeleheitel.

Beiruti evangeelsed kristlased vajavad meie abi. Ma kutsun üles nende eest palvetama ja nende töö heaks annetusi tegema. Araabia Baptisti Teoloogiline Seminar, Liibanoni Haridusühing, Beiruti Kristlik Kool ja kristlik raamatukauplus Gateway on ühendanud oma jõud, et pakkuda peavarju koduta jäänud inimestele, jagada toidu- ja esmatarbekaupu, pakkuda hingeabi.

Toivo üleskutse

Muidugi on Liibanonis mitmeid kristlikke organisatsioone, kes püüavad kriisis ligimesi aidata. Meie koguduse ja Eesti evangeelsete kristlaste ja baptistide liidu kontaktiks on aga Beiruti baptistid, kes kuuluvad Euroopa Baptisti Föderatsiooni. Suuname oma toetuse nende tegevusse!

Video Beiruti olukorrast

Ma pöördun selle üleskutsega nii koguduse kui ka Salemi koguduse sõprade ja linnarahva poole, sest meid ühendab kannatuses mitte ainult usk vaid ka inimeseksolemise solidaarsus.

Eriannetusi saab teha Tartu Salemi Baptistikoguduse arveldusarvele SEB pangas EE461010152001809009, lisades märksõna „Abi Liibanoni katastroofis kannatanutele“.

Salemi koguduse pastor