Tule ja vaata!

Salemi kogudus on terve eelmise aasta koondunud teema ümber, mille sõnastasime järgmiselt: Räägime üksteisele Jeesuse lugusid! Me jätkame Kristuse tunnistamist, ja toome esile Jumala tööd meie ümber ja meie eludes. Me ei taha teha tühje sõnu, veel vähem selliseid, mis kisuvad alla. Rääkides Jeesuse tegudest, osaleme Jumala uut loovas ja lootust andvas toimimises.

Kuid ma teen üleskutse, et me sel aastal lisaks rääkimisele, mis puudutab kuulmist, muudaksime Jumala tegutsemise kohta käiva tunnistuse ka nähtavaks.

Tule ja vaata! Need on sõnad, mis kõlavad Filippuse suust Naatanaelile, kui viimane kahtles, kas Naatsaretist võib midagi head tulla. „Tule ja vaata!“ (Jh 1: 46) Tule, tutvu meie õpetaja Jeesusega! Tule, vaata, kuidas ta inimestega suhtleb, mida selgitab, kuidas ta on meie elu muutnud!

Oleme jätkuvalt Jeesuse tunnistajad – nii kogudusena kui üksikkristlastena. Piibel ütleb, et me oleme nagu „Kristuse kiri“. Terve Uus Testament jutustab sõnade ja tegude ühtsusest. Lausa nii tõsiselt, et ütleb: Usk ilma tegudeta on surnud! (Jk 2:26) Inimesed, kellega kohtume, soovivad, et nad võiksid meie kui kristlaste elus ja käitumises näha Kristust!

Mahatma Gandhi ütles kord: „Mulle meeldib väga Kristus. Aga mulle ei meeldi kristlased – nad ei ole Kristuse moodi.“ Võtkem seda kriitikat alandlilkult ja  tõsiselt! Ja pühendugem sellele, nähkem vaeva selle nimel, kui tarvis, et olla rohkem Kristuse sarnased.

Vahest oli Filippuses midagi, mis aitas tema kaasaegsetel näha Jeesust. Vahest ei ole juhus, et pühadeks Jeruusalemma tulnud kreeklased pöörduvad just Filippuse poole sooviga: „Isand, me tahame Jeesust näha!“ (Jh 12:21) Võibolla ütles Filippus neilegi: „Tulge ja vaadake!“

Muudame Jeesuse kohaloleku, mõju ja pääste mitte ainult kuuldavaks oma tunnistuse sõnaga, vaid ka nähtavaks oma tunnistava eluga!

Niisiis, Salemi koguduse uue aasta moto on küll sõnastatud pisut teisiti, kuid sisu on sellel samasugune, nagu eelmisel aastal.

Salemi koguduse pastor