Tänukiri Liibanonist

Salemi kogudusele saabus tänukiri Liibanoni Haridus- ja Arenguseltsi esimehelt Nabil Costalt. Ta tänab Salemi kogudust lahke annetuse eest, mis koos paljude teiste samasuguste toetustega on võimaldanud Liibanoni baptistidel abistada kriisiohvreid. Nagu teada, plahvatas 4. augusti õhtul Beiruti sadamas 2750 tonni ammooniumnitraati, mille tulemusel sai surma üle 170 inimese, viga umbes 6500 ja koduta jäi rohkem kui 300 000 inimest.

Liibanoni Haridus- ja Arenguselts, mis evangeelsete kristlaste abi vahendab, on baptistikiriku organisatsioon. Viimastel kuudel on see aidanud remontida 90 maja, korraldanud mänguteraapiat umbes 200 lapsele, jaganud 18 000 hügieenivahendite komplekti, pakkunud üle 12 000 lõunasöögi ja 2200 toidutalongi. Selts on jaganud nõustavat kirjandust teismelistele ja lapsevanematele ning majutanud 70 koduta jäänud inimest. Salemi koguduse annetus on muutunud üheks osa sellest suurest tööst, mis selles kriisis muudab evangeeliumi nähtavaks.

Nabil Costa, kes on tuntud nii Euroopa Baptistiföderatsioonis kui Maailma Baptistiliidus kui võimekas evangeelne juht, kirjutab Salemi kogudusele: “Mulle meenus tekst Jeremija 17. peatükist: “Õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale…Tema on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal, ega karda, kui palavus tuleb…” (Jr 17:7-8) Piltlikult on see aasta põua-aasta, mis ei ole kerge. Kuid me palvetame, et Jumal võiks “kanda vilja” meie läbi, ja me jätkame inimeste vajadustele vastamist ja Kristuse lootuse jagamist.”

Nabil Costa lisab: “Kogu südamest tahan teid tänada selle eest, et vastasite Püha Vaimu märguandele lahkusega.”

Salemi koguduse pastor