Aeg oli kindlasti seda väärt! ehk tagasivaade piiblikoolile

2020-2021 õppeaastal käis Kõrgema Usuteadusliku Seminari piiblikoolis “Sõna vägi” 5-liikmeline Tartu Salemi koguduse meeskond. Riana, Viivika ja Lauri jagasid oma muljeid.

Nad tõstsid esile Piibli paremat tundmaõppimist, oma usuelu arengut ja kohtumist uute inimestega.

Piibli tundmaõppimise juures ütles Lauri, et hakkas sessioonide jooksul paremini mõistma Piibli raamatuid ning kuidas nendest süvenenumalt aru saada. Riana hindas teadmisi selle kohta, kuidas Piiblit lugeda ja tõlgendada. Ta ütles, et sai niimoodi tervikliku pildi ja parema arusaamise Piiblist.

Viivika rõõmustas selle üle, et kodutööd andsid aja ja osaduse Jumalale veel rohkem pühenduda ja veel rohkem Jeesuse sõnadesse süveneda. Riana meenutas, et piiblikoolis tegeldakse palju palvetamisega. Lauri hinnangul võeti läbi palju erinevaid olulisi teemasid ja “sessioonide läbiviijad olid oma tunnid põhjalikult sisukaks teinud.”

Ning muidugi oli huvitav kohtuda teiste koguduste kristlastega! Eriti seepärast, et nendega seob sama igatsus Jumala Sõna paremini tundma õppida. Viivika ütles, et “õppeseltskond ja piiblikooli läbiviijad olid kui kink.” Kõik oma muljeid jaganud osalejad ütlesid, et osalemine oli seda väärt. Ainult üks puudus oli piiblikoolil – see kestis liiga vähe aega.

Kui tahad midagi sarnast kogeda, siis septembris alustab Tallinnas uus piiblikooli grupp. Kokku kaheksa laupäeva kohtumisi septembrist maini annab põhjuse piiblilugemine tõsisemalt ette võtta. Kodutööde esitajad saavad kokku 9 EAP-d kõrgkooli ainepunkte. Lõpetajad suudavad hästi läbi viia koguduse väikegrupi kohtumisi.

Rohkem infot ja registreerumine https://kus.kogudused.ee/sundmused/piiblikool20/

Viivika Glaase, Lauri Jürgensoni ja Riana Tohveri muljete põhjal kirjutas kokku Einike Pilli