Salemi visioon 2020-2021

Koguduse üldkoosolek kinnitas Salemi koguduse visiooni lähiaastateks. Aita vähemalt ühel inimesel leida elav ja päästev usk Jeesusesse Kristusesse. Mida me selleks saame teha? Kuidas muuta see lause praktiliseks tegevuseks ja eluks?

Kõigepealt, räägime üksteisele Jeesuse lugusid. Jutustame, mida Jeesus teeb meie eludes. Olgu meil igal nädalal mõni Jumala töö märkamise kogemus. Noortel, keskealistel ja vanadel. Olgu see palvevastus, iseloomu kujunemine Kristuse sarnasemaks, enda ületamine Jeesust järgides või mõne Piibli kirjakoha avanemine, millest juhinduda. Jutustame sellest oma naabritele, tuttavatele, kogudusekaaslastele. Olgu meie pühapäevased tunnistused isikliku kogemuse jõuga!

Teiseks, loome ja süvendame jüngerlikku suhet mõne inimesega, kes ei ole veel kristlane. Palveta selle pärast, kellesse sina peaksid eestpalvete, aja, elu ja usuga panustama! Palvetagem regulaarselt selle inimese eest, küsigem, mida Jumal tema elus teeb! Veedame koos aega; kui tekib küsimusi, vastame, ja kui selleks on valmidus, palvetame koos selle inimesega. Loome sügavaid ja tähendusrikkaid suhteid. Jumal on sellistes suhetes alati lähedal!

Ning viimaks, kujundame kogudusena keskkondi, kuhu on hea tulla koos mittekristlasest sõpradega. Läbiproovitud keskkond on Alfa või abielu-Alfa, samuti väljasõidud ja koguduse laager. Aga me soovime, et ka jumalateenistus ja sellele eelnev ja järgnev aeg on niisugune keskkond, kus on kutsuvat sõbralikkust ja nähtavat armastust. Mõne keskkonna puhul oleme hakanud iseennast teenima, sest meil on mugav ja hea koos olla. Me tahame seda muuta, et olla valmis uute inimeste tervitamiseks, ilma surve ja võõristuseta. Vaatame ka väikegrupid üle selle pilguga, et me ei kaotaks evangeelset väljundit! Laseme Jumala Vaimul teha oma tööd, ja aitame kaasa. Siis kasvame ka ise usus.

Salemi koguduse pastor