Salemi noortetööst

Salemi noortetöö seekordse hooaja alguseks võib pidada 19.-22. augustil toimunud Salemi, Kohila ja Jõgeva EKB koguduste ühist noortelaagrit Nuutsakul. Teemaks oli „Järelejätmatu“. Nelja päeva jooksul sai kuulata erinevaid jutlusi, arutleda väikegruppides kuuldu üle ning üksteise eest palvetada, mängida ühiseid mänge ja teha paljut muud põnevat üheskoos. Püüti mõista, kuidas Jumal on meie suhtes järelejätmatu ning kuidas meie peaksime Teda teenides samuti seda olema. Ühine osadus ja kuuldud sõnum kinnitas osalejaid ja julgustas ikka suuremas usus edasi minema. Laagrid on head kohad ühendamaks kristlastest noori – nii oli ka see laager.

13. septembrist algasid reedesed noorteõhtud Salemi kirikus. See tähendab seda, et noortel on võimalik igal reedel kokku tulla, sest alati toimub midagi – mitte küll päris ühes ja samas formaadis üritused, aga kindel on see, et midagi põnevat on toimumas. Näiteks avanoortekast nädal hiljem sõideti ühiselt Viljandisse, et osaleda üle-eestilisel kristlikul noortefestivalil Piiblipäevad. Sellele järgneval nädalal toimus aga Salemis ühisülistusõhtu, mis on üritus laiemale seltskonnale kui vaid Salemi noored – kõigile vanusegruppidele.

Oktoober algas „tavalise“ noorteõhtuga, kus käsitleti teemat „Sa oled väärtuslik“. Seal räägiti iga inimese väärtusest Piibli valguses, et sõltumata meie tegudest oleme me väärtuslikud, sest meie pärast saatis Jumal oma Poja maailma ning kõik me vajame Tema armu. „Tavalistel“ noorteõhtutel on alati mõni teema, millest kõnelevad erinevad inimesed, nii oma kogudusest kui kaugemalt. Lisaks on noorteõhtul ülistus, mäng, tunnistus ja snäkiaeg, kus noored saavad omavahel suhelda ja vahetada muljeid äsja kuuldust. Samuti on võimalik kellegagi koos palvetada. Noorteõhtutel on noori erinevas vanuses – nii põhikoolist, gümnaasiumist, kutsekoolist kui ka ülikoolist. Kõik, kes tunnevad ennast noorena, on oodatud.

Kristlaseks olemisest koolis räägiti põhjalikumalt 11. oktoobril toimunud ühisnoortekal Tartu Kolgata koguduses, kus osalesid ka Salemi noored. Seal räägiti samuti võimalusest luua oma koolis palvegrupp ehk tulla kristlastel näiteks mõnel vahetunnil kokku ja minna vaiksesse kohta üheskoos palvetama. Eestis on juba mitmeid koole, kus see asi toimib ja on õnnistuseks. Koolipalvegruppide loomist ja tegutsemist toetab rahvusvaheline kristlik noorteliikumine Uus Generatsioon.

Lisaks tavalistele noorteõhtutele ja oktoobri ühisülistusõhtule on toimunud noorteõhtu koos Risttee ja Viljandi noortega Ristee koguduse ruumides. Seal kõneles Villi Võrk oma teekonnast Jumala juurde. See oli julgustuseks kõigile, et Jumal võib muuta ka kõige raskemaid olukordi ja tuua inimesi sügavalt põhjast välja. Pärast võivad neist saada innukad töötegijad Jumala riigis, kellel on oma kogemuste tõttu erilisi oskusi tegeleda just teatud sihtgruppidega.

Salemi noored kogunevad ikka igal reedel. See on hea osadus nii omavahel kui ka aeg-ajalt teiste koguduste noortega. Talvevaheajal toimub aga midagi veel suuremat – nimelt toimub 27.-30. detsembril Salemi ja Elva koguduste ühine noortelaager Nuutsakul. Teemaks on “Nii nagu Jeesus”. Noored, olete väga oodatud!