Salemi koguduse 105. aastapäev

Alles see oli, kui Salemi kogudus tähistas oma 100. aastapäeva. Pidasime väikese ajalookonverentsi ja piduliku söömaaja kiriku suures saalis. Jutlustas Joosep Tammo. Jumalateenistusel osales linnapea ja muusikaga teenisid vennad Sooned. Kas sa mäletad veel?

Nüüd, 16. juunil pidas kogudus juba 105. aastapäeva. Ega aastapäevad ei ole lihtsalt vahvad pidulikud hetked. Need on tänuliku meenutamise momendid, Jumala austamise ja kiitmise võimalused selle eest, mida ta on läbi aastate teinud.

Pastor Toivo Pilli ütles, et oleks mitmeid asju, mida möödunud ajast esile tõsta: uus kirikuhoone, ustavad juhid, koguduse tuntus ümbruskonnas. Aga kõige tähtsam on: päästetud inimesed, kelle elu on saanud uue suuna tänu Kristuse lunastustööle!

Seekord oli Salemil külas Tallinna Oleviste koguduse Effataa koor, kes esitas kaasahaaravat ülistusmuusikat. Jutlustas pastor Siim Teekel, kes rääkis sellest, kui oluline on mõelda sellele, mis on ülal, mitte takerduda sellesse, mis on all maa peal. Tõstku Jumal meie pilgud üles Tema tegudele, aulisusele ja abile!

Oli hea meel, et meie selle aasta palvepartner-kogudus, Jõgeva, oli esindatud koguduse pastori Vilja Roosimaa näol, kes tõi tervituse. Rahvarohke jumalateenistuse järel suundus rahvas Pillide pere koduhoovi, et seal piknikku pidada ja üheskoos osaduses olla.

Oleme tänulikud Salemi ühise loo, pühendunud inimeste ja Jumala töö eest, mida Ta jätkab läbi koguduse. Ka läbi Salemi koguduse.

Salemi koguduse pastor