Salemi kiriku arhitektuurist

Tartu Salemi kirikut hakati ehitama 1992. aastal. Projekti loojaks on arhitekt Maarja Nummert, kes peab seda tööd oma elus üheks suuremaks väljakutseks. Ta pani töösse nii oma oskused kui ka südame – ja tulemuseks on valgusküllane sakraalehitis, kus pidulikkus ja suhtlusvõimalused on lahutamatult ühendatud. Põhjamaiselt mõjub kiriku puitlagi, mis oma liimpuidust taladega meenutab pisut kummuli pööratud laeva või paati. Laev on aga läbi ajaloo olnud kiriku sümboliks.

ETV tegi 2019. aasta alguses Salemi kirikust lühisaate „Tähendamisi“, mida on võimalik järele vaadata ETV arhiivis: https://arhiiv.err.ee/vaata/tahendamisi-147

Maarja Nummert räägib oma kavatsustest: „Arhitektuuris valitses postmodernismi ajajärk, mis peegeldub ka Salemi kirikuhoone arhitektuurses lahenduses. Mahulise  lahenduse põhiideeks oli Emajõe poolsest küljest vaadatuna üksteise tagant väljaastuvate ja iga järgneva hoonemahuga aina enam ülespoole kerkivate järkudega ehitis, kogumuljelt tõusva joonena kõrgustesse pürgiv ja kellatorniga tipnev kirikuhoone.“

Omanäoline torn – kus kahjuks praeguseni veel kirikukella polegi – paigaldati hoonele 2004. aastal. Selle valmimist toetas ka Tartu linn. Tollane linnapea Andrus Ansip kirjutas 11. juunil 2004 koguduse külalisraamatusse: „Juhtigu täna kirikule paigaldatud torn linlasi Jumala juurde ning aidaku meil mõista, milleks me elame.“

Salemi kirik mahutab 300 inimest, vajadusel rohkemgi. Väiksemaid üritusi saab läbi viia vahesaalis, mis on põhisaalist eraldatud lükandustega. Vabakirikule omaselt on kirikus rohkesti võimalusi väiksemateks ettevõtmisteks, allkorrusel asuvad pühapäevkooli klassiruumid, vestlusnurk, köök ja koosviibimiste saal. Kantseleitiivas on noorteruum ja pastorite kabinetid. Hoones on kaks korterit. Keskse tähendusega on muidugi kiriku põhisaal koos rõduga.

Maarja Nummert selgitab oma kavatsusi põhisaali projekteerides: „Sama emotsioon, nagu mahulise lahenduse puhul, nimelt püüd kõrgustesse, valguse poole, kajastub ka siselahenduses. Liimpiuttaladest moodustuvad võlvid, ülalt langev valgus altari kohal, puidu ja valgete seinte koosmõjul tekkiv helgus, kõik kinnistavad seda meelte seisundit, mida kirikusaal ja hoone tervikuna peab endas kandma. Mina usun sellesse.“

Täna on Salemi kirik koduseks paigaks ja jumalateenistuste toimumise kohaks paljudele, nii koguduseliikmetele kui külalistele. Lisaks toimuvad kirikus sageli koorikontserdid, millele annab lisaväärtust saali hea akustika.

Salemi koguduse pastor