Perelaagri hea mõju

Augustikuus toimus Salemi perelaager, mille pealkirjaks oli „Tule ja vaata!”. Viide Johannese evangeeliumi esimesele peatükile ja jüngrite kutsumise loole on ilmne. Sel aastal aitas meid suurepärane köögimeeskond Anneli Tombaku juhtimisel. Lastele oli eraldi programm, mida viisid läbi LNK noored. Super! Laagris osales 115 inimest, alla 14-aastaseid lapsi-noori oli 35.

Juba esimene õhtu lõkke ääres tegi südame soojaks, kuulates külaliste Erki Tamme ja Sven Ehavaldi lugusid Jumala elumuutvast väest keset tegelikke olukordi. Jumal näeb meid, kui me oleme alles kaugel ja oma elusõlmedes kinni. Ta ligineb ja päästab! Ole valmis uskuma ja lihtsas palves teda vastu võtma oma ellu! Arutasime ka selle üle, kuidas meie näeme Jumalat. „Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.“

Meeldejääv oli ka Salemi koguduse homsesse suunatud mõttevahetus: „Koguduse tule-viku-vaade“. Kuulutada ja kehastada evangeeliumi, usaldada nooremat põlvkonda, julgustada kõiki võtma vastutust oma vaimuliku elu ja tunnistuse eest! Need olid ainult mõned mõtted, mis jäid kõlama.

Pühapäeval oli laagris eriline jumalateenistus. Nimelt toimus selle käigus Nuutsaku järves ristimistalitus, kus sai ristitud Aaro Põder. Seejärel õnnistati ta kogudusse. Oli eriliselt rõõmus ja Jumalale tänumeelne õhkkond. Aaro jagas teenistusel ka oma lugu Jumalaga.

Muidugi on laagris aega niisama vestlusteks. Laagrisaunas sai end pärast jahedapoolset suvepäeva üles kuumutada ning seejärel Nuutsaku järves maha jahutada. Mõned veetsid saunatades aega lausa poole ööni. Osalejad astusid pärast laagrit märksa puhunumana ja vaimulikult tugevamana oma igapäevaellu.