Mõned mõtted kaasateenimisest

Tervist!

Noore koguduse liikmena soovin jagada mõned mõtted kaasateenimisest. Seda järgnevat teksti lugedes saate veidi mõelda enda elu peale. Lõpus on ka kirjakohad, mida soovitan siiralt lugeda!

Kaasateenimine. Me oleme harjunud käima tööl ja teenima raha. Kuid koguduses teenimine on teise eesmärgiga. Kui tööl käies teenime selleks, et saada midagi vastu (raha), siis kogudes me teenime, et anda midagi ilma materiaalse vastutasuta. Tööl käimine võib olla meie jaoks tähtis kohustus, mis nõuab kohusetundlikust ja pühendumust. Kogudusetöös teenimine ei ole kohustus, vaid uus võimalus. See on võimalus täita Jumala plaani. Jeesusel oli teeniv süda. Me saame teenides kasvada just Tema sarnaseks. See on meie eesmärk. Peegeldades Teda saame elada täisväärtuslikku elu. Teenigem alandlikkusega Tema jaoks!

Me kõik oleme ainulaadsed. Meile on antud erinevad annid. Piiblis kujutatakse kogudust tihti Kristuse ihuna. Kõigil ihus olevatel kehaosadel on ülesanne. Näiteks inimesed, kelle ülesanne koguduses on teenida justkui silmana paistavad rohkem välja kui näiteks juuksed. Aga juuksed on nii samuti tähtsad. Neil on ka ülesanne: hoida sooja. Sa ei pea end tundma halvasti nähes, et mõni teine paistab rohkem välja oma tööga. Seni kui Sa täidad Jumala kutset kannab ka Sinu teenimine vilja.

Kuid olles koguduse liige peame me muretsema ka sellepärast, et terve kogudus vilja saaks kanda. “Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.” Ef 4:16. Armastus üksteise vastu, abistamine, teenimine üheskoos on viljakandmise võti.

Jumal on meile kõigile näidanud plaani. Pannud midagi südamele. Väikesed teod ja avatud meel aitavad meil selle poole liikuda. Kui Sinul ei ole veel oma eesmärk või plaan päris selge, siis kindlasti ära kaota lootust ja palveta selle eest!

Pean tunnistama, et enne ristimist olin ma kindel, et sellest hetkest kui ma kogudusse astun, pean ma hakkama teenima. See tundus mulle suure kohustusena. Eriti vaadates oma ema, kes juhatab pühapäevakooli tööd ja on ka koguduse juhatuse liige näis see kõik mulle väga koormav. Kuid tegelikult hetkel ma pigem otsin teenimisvõimalusi kui, et ma jooksen nende eest ära. Teenimine on osutunud minu jaoks väga tähtsaks ja vaimselt arendavaks tegevuseks.

Kokkuvõtteks: “ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides.” 1 Kr 12:6. Ehk Jumal töötab meie kõigiga erineval viisil, kuid ühel ja samal eesmärgil. Meie eesmärk on teenida Jumalat alandlikkuses.

Mõned kirjakohad:

Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed.”
Rm 12:4-5

“Ärge laske end ka kellelgi hüüda juhatajaks, sest ainult üks on teie Juhataja – Kristus! Aga suurim teie seast olgu teie teenija!”
Mt 23: 10-11

 “sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”
Mk 10:45