Alfa on alles algus

Septembri lõpust novembri lõpuni toimus Salemi koguduses Alfa kursus. Seda kasutatakse väga erinevates konfessioonides üle maailma. Salemi koguduses tehakse seda koolitust tavaliselt korra aastas. Sel korral oli osalejaid kümmekond, mehi ja naisi. Mõned osalenud noortest naistest jagasid kursuse lõppedes oma muljeid.

Anette tõi välja, et kuigi oma olemuselt on Alfa kristluse baastõdesid tutvustav kursus, siis tema jaoks oli see palju enamat. Teisipäeva õhtud maitsva toidu, kvaliteetsete vestluste ja Piibli ning seeläbi Jeesuse sügavama tundma õppimisega said kiiresti tema nädala tipphetkeks. Anette on väga tänulik Taevaisale, kes tõi kokku nii erinevad, kuid samas nii sarnased inimesed. Samuti edastab ta tänu kõigile korraldajatele ja kõnelejatele. Nad kõik tegid oma osa suure pühendumusega.

Triinule oli Alfa jooksul eelkõige abiks teemade süstemaatiline ja sügavuti minev käsitlemine, mis aitas erinevaid teemasid senisest paremini lahti mõtestada ja sügavamaid teadmisi luua. Ühe näitena toob ta välja, et „Kõige rohkem puudutas mind Alfa kursusel arusaamine, kui suur on palve vägi!”

Eva ütleb, et Alfale tulek oli tema jaoks esialgu vastuoluliste tunnetega seotud, sest ta on juba mitmeid aastaid kristlane olnud. Aga koos (veel) mittekristlasest sõbrannaga oli hea minna. Ja ta on tänaseks väga tänulik, et nad ikka julgesid selle sammu teha! Kogemus oli Eva jaoks teistsugune, kui ta ootas, aga väga hea ja eriline. Sai palju häid mõtteid ja ka mitmeid praktilisi asju, mida katsetada oma usuelu tugevdamiseks-uuendamiseks. Väga palju andis Evale juurde ka võimalus kogenumate kristlastega aega veeta ja samas ka teiste Alfal osalejate mõtteid kuulata, nähes sealjuures südameid iga korraga järjest rohkem avanemas.

Eliisa jaoks oli kõige meeldejäävam väljasõit Võrru Kubija Spa-hotelli, kus käsitleti Püha Vaimu teemat, aga sisukaid vestlusi pidades jõuti ka koos lõunalauas istuda ja imeilusas männimetsas jalutada.

Kõik tagasisidet jaganud kursuslased tõid ühte või teistpidi esile ka osaduse tähtsuse ehk üksteiselt õppimise, head vestlused ja mõtted nii kaasosalejatelt kui Alfa läbiviijatelt.

Seekordselt Alfalt on mitmete osalejate jaoks juba nii palju rohkemat välja kasvanud, kui keegi ilmselt oodata oskas. Nimelt avastas osa Alfal käivatest tüdrukutest enda eluloos ühe ühise isikliku teema, mis neid kõik on rohkem või vähem mõjutanud ja mõjutamas. Sellega teemaga tahetakse jätkata ka edaspidi. Sest alati on midagi veel!  Tihti midagi sellist, mida me oodata ega mille pärast paludagi ei oska, aga mis on nii palju parem ja erilisem kui meie mõtted ja plaanid.

Triinu, Eliisa, Anette ja iseenda muljete põhjal kirjutas kokku Eva Sikemäe

Autor: Roland