Salemi Alfa kursus 2023 kevad

17. jaanuar alanud alanud ja 26. märtsil lõppenud Alfa kursusel toimus toimus kümme sessiooni ja üks väljasõit. Väljastpoolt kogudust oli püsivaid osalejaid keskmiselt 5-6 inimest, kokku lõpetas diplomiga 10.

Juba kursuse alguses näitasid inimesed selget huvi kristliku usu vastu. Esimesel sessioonil kingiti ühele osalejale Piibel ja järgnevatel kordadel tundsid kristliku kirjanduse vastu huvi ka mitmed teised. Kursusest võtsid osa ligikaudu 20 inimest, mitmed ühekordse osalusega. Suurim sessioon oli kolmas, millal koos korraldajatega oli õhtuks kogunenud 25 inimest.

Igal õhtul oli toekas õhtusöök, millele järgnes loeng, tunnistus ja lõpuks arutelu. Õhtud oli eesmärgipäraselt hubased, mis võimaldasid vabas õhkkonas tunda ennast vabalt ja avatuna. Kursuse raames jagati teadmisi Jumala armastusest, usu põhitõdedest, palvetamisest, Pühakirjast, patust ja andestusest ning teemadest nagu pühadus, Jumala plaanid inimese jaoks, ja võitlus oma lihase loomusega.

Väljasõidul käisime Otepää koguduses, kus meid võttis vastu kohalik pastor Tõnu. Osalejatele sai tutvustatud kirikut ja koos avastati matkal sealse ümbruse loodust. Viimase sessiooni jooksul sai ühiselt söödud kooki ja iga lõpetaja sai endale ka diplomi. Kursus sai punkti 26. märtsil toimunud evangeelsel õhtul, mille käigus andsid kaks inimest oma elu üle Jumalale.

Tagasiside oli väga positiivne ning kursuse osalejad väljendasid oma rõõmu selle üle, et said osa võtta niivõrd meeldejäävast ja kõnetavast kogemusest.

Alfa meeskond loodab südamest, et kursusel istutatud seemned kasvavad edasi, tuues esile head vilja muudetud elude näol. Kokkuvõttes oli Alfa kursus Salemis suurepärane võimalus inimestele avastada kristlikku usku ja leida vastuseid seni olnud küsimustele. Järgmine Alfa kursus juba tulemas sügisel, loodame sealgi kogeda ja näha Jumala tööd inimeste südametes.