Aasta lõpp Kamina tööharus

Peagi lõppeva aasta viimastel nädalatel on Salemi noori täiskasvanuid ühendavas Kamina tööharus toimunud kaks vahvat ja väga õnnistatud üritust.

Novembri viimasel pimedal õhtul kogunesime Tartu külje all asuvasse Askari puhkemajja, kus toimus Kamina Õhtu. Seda õhtut planeerides saime Kamina tiimiga inspiratsiooni varasematel väljasõitudel toimunud saunaõhtutest, kus inimesed on saanud mõnusalt aega veeta ning vestlustes end tõeliselt üksteisele avada. Mäletasime näiteks, et viimase väljasõidu naistesaun lõi rekordeid osalejate arvukuselt, kui peaaegu kõik väljasõidul osalenud naised ka sauna läksid. Seal jagatud vestlused olid väga sisukad ja ülesehitavad. Nii otustasimegi Kamina Õhtu raames korraldada saunaõhtu koos aruteluga teemal “Kristlastest sõltlased”. Sõltuvuste-teemalisele intervjuu vormis arutelule kutsusime külalisena Einike Pilli, kes aitas meil mõtestada seda, mis üleüldse on sõltuvus, kuidas sõltuvuste teema Piibliga haakub ning mida on Piiblil sõltuvuste kohta öelda. Arutlesime selle üle, millised sõltuvused on kristlaste seas enam levinud ning kuidas neist vabaneda. Teema oli väga põnev. Sellest andis märku ka asjaolu, et arutelu ei tahtnud kuidagi lõppeda ja publiku seast esitati Einikesele aina uusi küsimusi. Huvitavale arutelule järgnes naistesaun, mille ajal said mehed üheskoos aega veeta, snäkkida ja seltskonnamänge mängida. Hiljem toimus meeste ja naiste vahel vahetus. Lõppkokkuvõttes oli väga tore õhtu ning ilmselt on nii mõnelgi veel meeles need sisukad vestlused, mida teemaga seonduvalt arutleti.

Detsembri keskpaigas korraldasime juba iga-aastaseks traditsiooniks saanud jõulupeo, kus tähistasime Kamina rahva ja sõpradega üheskoos saabuvaid jõule. Kamina tiimiga oleme selle traditsiooni jätkamist vajalikuks pidanud mitmel põhjusel. Esmalt seetõttu, et jõulude tõelise tähenduse üle mõtisklemine ja Jeesuse sünni tähistamine oma koguduse eakaaslaste keskel on lihtsalt nii tore ning see loob võimaluse tulla kokku ja näha ka neid meiealisi koguduse liikmeid, kellega ei jagata ühist kodugruppi. Teisalt aga seetõttu, et see on ka hea võimalus kutsuda kirikusse oma sõpru või neid koguduse liikmeid, kes on pisut kaugemaks jäänud. Nii osaleski Kamina jõulupeol sel korral umbes 30 täiskasvanut, lisaks veel lapsed. Oli tore näha, et mõned regulaarsed Kamina üritustel osalejad olid kaasa kutsunud sõpru väljaspoolt kogudust ning kaasatud said ka mitmed noored täiskasvanud, kes käivad küll koguduses, kuid ei ole tavapäraselt Kamina üritustel käijad.

Varasematel aastatel on pidu toimunud kellegi kodus, kuid kuna meie seltskond oli juba eelmisel aastal nii suureks kasvanud, et napilt mahtusime elutuppa ära, otsustasime sel aastal pidada jõulupeo Salemi keldrisaalis. Tagantjärele leidsime, et see oli igati hea otsus, sest ümmargused lauad ja kaunistatud saal lisasid peole pidulikkust ning kõigil – nii täiskasvanutel kui lastel – oli palju ruumi liikuda ja end vabalt tunda.

Üheskoos sõime maitsvat jõulupraadi, Mission Estonia Collective bändi juhtimisel laulsime kauneid jõululaule, lugesime Piiblist tähendusrikast jõululugu Jeesuse sünnist, tegime fotonurgas pilte ning jagasime pisikesi kingitusi lõbusas kinkide vahetamise mängus. Et laste tuju üleval hoida, oli neile sisustatud ka põnev mängunurk, kus koos mängida.

Rõõm oli näha, et jõulupeo õnnestumisele aitasid kaasa nii paljud inimesed. Lisaks korraldustiimile ja varasemalt appi palutud inimestele lisandus kohapeal veel palju abikäsi, et peo lõppedes kõik ära koristada. Väga mitmed abilistest olid meie koguduse noored, kes täitsa ilma palumata ise köögis toimetama hakkasid. Tõeliselt tänu igale abilisele!

Jääme põnevusega ootama, kuhu Jumal Kamina tööharu uuel aastal juhib!

Kamina tiim

Autor: Roland