Ühisülistusõhtud on alanud!

27ndal septembril toimus Salemi koguduse ruumides hooaja esimene Tartu ühisülistusõhtu “Ülistuse vägi”. Kohal oli ligikaudu 150 inimest, kellega koos tulime Jumala ette. Võimalus oli ka eestpalveks ja hingehoidlikuks vestluseks. Ülistusjuhtidena teenisid Matis Metsala, lühikese sõnumi andis edasi Eino Lilleleht ja tunnistust jagas Miikael Kibuspuu.

Koostöös seitsme Tartu kogudusega usume ühiselt, et vajame keskkonda, kuhu kogudused võivad koguneda, et ülistada ja kiita Jumalat. Samuti oleme veendunud, et ülistusõhtud loovad õhkkonna, mis julgustab tulema Jumala ette nii tänus kui ka mures. Õhtu on mõeldud kõigile koguduse inimestele, vanusest sõltumata. Ülistus ei ole ainult noorte jaoks, vaid igaühele, kelle süda on avatud ja kes soovib oma palveid ja tänu sellisel viisil väljendada.

Tartu ühisülistusõhtute visiooniks on: üheskoos Jumalat austada ja tõsta oma silmad Tema peale, lauldes ja palvetades koos jumalarahvaga erinevatest kogudustest. Õhtud toimuvad igakuiselt.  Järgmine ühisülistusõhtu “Kui kogudus ülistab…”  toimub juba 25. oktoobril, ikka Salemi kirikus (Kalevi 76) kell 19.