Tartu Ühisülistusõhtu #2

25.oktoobril toimus juba teine Tartu Ühisülistusõhtu sel hooajal. Selle korra fookuses oligi üheskoos, erinevate põlvkondadega ülistamine. Ülistust juhtis Mission Estonia Collective koos sõpradega: Eino ja Lilian Lilleleht (Tartu Elu Sõna koguduse pastorid) ja väike Melissa (9-aastane ülistaja Põltsamaalt). Õhtut juhatas Urmas Roosimaa.

Õhtu jooksul lauldi laule 19.sajandist kuni tänapäevani. Osalejaskond oli mitmekesine nii kogudusliku tausta kui ka vanuse poolest. Jumalat kiideti südamest ja ühel häälel. Võimalus oli ka eestpalveks.

Jumal on elav ja tegutsev. Esimesel ühisülistusõhtul said mitmed inimesed Jumala puudutuse osaliseks – keegi sai võõrastes keeltes rääkimine anni, mitmed said lohutust. Jumal vastab palvetele. Ta annab kindlust, mida me kuskilt mujalt ei saa. Jumala juures oleme kõik teretulnud, tema ei aja kedagi ära. Seepärast – otsigem Jumala palet!

Seepärast palvetame ka täna, et Jumal tegutseks meie eludes, meie kogudustes. Tänagem Jumalat nii, et kõik taevased ja maised väed kuuleksid, et Jeesus on meie Issand.

Aitäh kõigile abistajatele, kes panustavad selle õhtu kordaminekusse ja aitavad luua keskkonda Jumala ülistamiseks!

Tagasivaate video: Tartu Ühisülistusõhtu tagasivaade | MEC & sõbrad | 25/10/2019

Ühisülistusõhtute tuumiktiimi nimel,
Ragne Kivimets