Väärtused ja visioon

Väärtused ja visioon

Salemi baptistikoguduse alusväärtused kajastuvad kahes piiblisalmis, mis räägivad elumuutvast usust, julgest tunnistamisest ja teenivast armastusest: „Jeesus ütles: Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!“ (Mt 28:19-20) ja „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga! ... Armasta oma ligimest nagu iseennast!““ (Mk 12:30-31).

Salemi koguduse visioonilaused on järgmised. Tahame olla inimesed, keda tuntakse selle poolest, et nad:
 
  1. lähtuvad oma tegevuses ja veendumustes kolmainsuse tõelisusest;
  2. teenivad oma kogukonda ja kaasinimesi Karlova linnaosas, Tartu linnas ja võimalusel kaugemalgi;
  3. mõtestavad ja rakendavad Piibli sõnumit ja vaimsust tähendusrikkalt ja eluliselt;
  4. tunnistavad Jumala tegutsemisest, mis muudab inimeste elusid;
  5. hoiavad perekondlikult üksmeelset ja erinevaid põlvkondi ühendavat osadust;
  6. pakuvad asjatundlikku vaimulikku ja suhetealast nõustamist;
  7. õpivad pidevalt, reflekteerivad oma kogemusi ja arenevad vaimulikult.

 

Salemi koguduse väärtused:

1. Lahkus. Jaga oma parimat! Me jagame kaasinimestega evangeeliumi elumuutvat sõnumit, aga ka oma rõõme ja muresid, andeid ja materiaalseid väärtusi. Me tahame olla külalislahked ja suuremeelsed. Me tunnistame Jumala toimimisest meie elus ja koguduses. Rakendame oma võimeid ja andeid maksimaalselt. Mida iganes teeme, lähtume külluse ja võimaluste, mitte puuduse ja vabanduste mõtteviisist.

2. Avatus. Ole õppimisvalmis! Me ei ole veel kõike mõistnud ega saavutanud. Tahame olla tähelepanelikud Jumala juhtimise ja piiblitarkuse, aga samuti kaasinimeste suhtes. Oleme valmis oma olukorda hindama ja tegema parandusi oma elus ja koguduse tegevuses. Tahame olla avatud kogukonnale, kus elame, mitte sulguda kirikuseinte vahele. Me ei karda uusi inimesi, olukordi ega muutusi.

3. Hoolivus. Hooli ja teeni südamest! Me ületame ükskõiksuse ja oleme üksteise suhtes tähelepanelikud.  Me hoiame osadust - jumalateenistusel, väikerühmades ja lihtsalt suheldes. Meie hoolivus väljendub teenivates tegudes. Hoolimine tähendab, et me ei lükka asju edasi. Me hindame erinevate põlvkondade panust ja otsime koosmeelt. Me hoolime ka iseendast - oma tervisest, oma usu kasvamisest, isiksuslikust arengust. Me usume, et kui meile läheb korda, küll siis läheb korda!

4. Ehtsus. Ela ausalt ja ehtsalt! Me väärtustame sõnade ja tegude ühtsust ja tahame seda oma elus ja koguduses tõeks teha. Me tegutseme nii, et Jeesuse eeskuju ja Piibli vaimulaad muutuksid kaasinimestele nähtavaks. Me ei peida pead liiva alla probleemide ees ega karda väljendada oma tundeid. Me jutlustame ja selgitame Piiblit nii, et see on ka argipäevas tähendusrikas. Me väljendame oma usku, küsimusi ja avastusi sisiralt. Asjaajamises väärtustame ausust ja sõnapidamist.

Sisestatud emailile saadeti kiri. Kirjas oleval lingil klikkides lisatakse kasutaja salemilisti.
Kontrollige sisestatud emaili
Sisestage nimi
Oletegi liitunud
Te ei jälgi enam meie uudiskirja
Kinnitamine ebaõnnestus