Salemi väärtused

Salemi väärtused

2012. aasta lõpupoole sõnastasime kogudusena Salemi koguduse väärtused. Väärtused toimivad kaht moodi. Ühelt poolt aitavad need märksõnad mõista, millised on need sügavamad ajendid, millest lähtudes tegutseme. See aitab langetada otsuseid. Kui väärtuseks on avatus, siis tähendab see, et Salem on valmis katsetama uusi teid. Nagu ütleb Hiina vanasõna: „Parem komistada uutel radadel, kui seista paigal vanadel teedel.“ Teisalt aga on väärtused alati ka üleskutseks elada nende väärtuste kohaselt. Väärtuste rakendamine nõuab pingutust, eneseületamist.

Salemi väärtused sündisid koguduse tööharude juhtide ja aktiivsete liikmete ühistöös. Esimese tõuke andis tööharujuhtide väljasõit, mille käigus kõik tööharude juhid, peegeldades laiemat Salemi kogukonda, pidid sõnastama terve rea väärtusi ja panema need tähtsuse järjekorda. See oli hea lähtematerjal, mille põhjal sündisidki jätkuva arutelu käigus juba väiksemas töörühmas neli olulist märksõna, mis meie tegevust suunavad. Need on sõnastatud hoiakute ja tegevuste vormis. Mis väärtused need meil siis on? Lahkus, avatus, hoolivus ja ehtsus.

Lahkus. Jaga oma parimat! Me jagame kaasinimestega evangeeliumi elumuutvat sõnumit, aga ka oma rõõme ja muresid, andeid ja materiaalseid väärtusi. Me lähtume külluse ja võimaluste, mitte puuduse ja vabanduste mõtteviisist. Me oleme külalislahked ja suuremeelsed. Me jagame tunnistust Jumala toimimisest meie elus ja koguduses. Lahkus tähendab ka seda, et mida iganes teeme, seda teeme oma võimete ja võimaluste kohaselt parimal viisil, mitte miinimumi vaid maksimumi andes.

Avatus. Ole õppimisvalmis! Me ei ole veel kõike mõistnud ega kõike saavutanud. Avatus tähendab ka tähelepanelikkust Jumala juhtimisele, Tema tõsiseltvõtmist. Seda nimetatakse Piiblis jumalakartuseks ja pühitsuseks. See tähendab praeguse olukorra reflekteerimist, valmisolekut teha parandusi oma elus ja koguduse tegevuses. Kuid see väärtus kutsub meid olema mitte kirikuseinte taha suletud kogudus, vaid avatud kogukonnale. Me loome tähendusrikkaid suhteid Karlova linnaosas, Tartu linnas ja kaugemalgi. Me ei karda uusi olukordi ega muutusi.

Hoolivus. Hooli ja teeni südamest! Me ületame ükskõiksuse ja oleme üksteise suhtes tähelepanelikud. Me hoiame osadust – jumalateenistustel, väikerühmades, lihtsalt suheldes. Meie hoolivus väljendub teenivates tegudes. Me hindame erinevate põlvkondade panust ja otsime koosmeelt. Meile läheb korda, kuidas me kogudusena teostame oma ülesannet maailmas. Me hoiame Looja kingitud loodut. Me hoolime ka iseendast – oma tervisest, oma usu kasvamisest, isiksuslikust arengust. Hoolimine tähendab, et me ei lükka asju edasi. Me usume, et kui meile läheb korda, küll siis läheb korda!

Ehtsus. Ela ausalt ja ehtsalt! Me taotleme sõnade ja tegude ühtsust. Me ei peida pead liiva alla probleemide ees ega karda väljendada oma tundeid. Me keeldume tagarääkimisest. Me tegutseme nii, et meie heasoovlikkus ja armastus, Jeesuse eeskuju ja Piibli vaimulaad muutuksid kaasinimestele nähtavaks. Me jutlustame ja õpetame tegeliku elu küsimusi ja selgitame Piiblit argipäeva jaoks tähendusrikkalt. Me julgeme öelda, kui me ei tea lahendusi või vastuseid. Me julgeme edasi otsida. Me väljendame oma usku, küsimusi ja avastusi siiralt. Asjaajamises oleme ausad ja sõnapidajad.

Sisestatud emailile saadeti kiri. Kirjas oleval lingil klikkides lisatakse kasutaja salemilisti.
Kontrollige sisestatud emaili
Sisestage nimi
Oletegi liitunud
Te ei jälgi enam meie uudiskirja
Kinnitamine ebaõnnestus