Pastori õpikogemusi

Pastori õpikogemusi

Pastor Toivo Pilli ütleb, et on viimastel nädalatel kolleegide mõttevahetusi kuulates sõnastanud mõned õpikogemused. Ta kinnitab: „Õppimine on kristliku elu lahutamatu osa. On raske, aga võibolla isegi võimatu, olla Jeesuse õpilane – jünger ju õppija rolli tähendabki – kui arvad, et kõik on juba selge. Salemi koguduse väärtuste hulgas on olulisel kohal avatus. See tähendab ka avatust uutele teadmistele ja tunnetusele. See tähendab oma olukorra läbimõtlemist, et paremini edasi liikuda ja täita suure misjonikäsu ja suure armastusekäsu ülesandeid.“

Viimase aja õpikogemustest nimetab Pilli kahte: esiteks, kuidas kohata uusi teoloogilisi ja usulisi mõttesuundi, ja teiseks, mida pidada silmas uue jumalateenistuse vormi või koha rakendamisel.

Viimasel ajal jõuab Eestissegi mõjutusi evangeelse maailma teoloogilistest otsingutest. Me kõneleme tärkavast kogudusest (emrging church), me kohtame küsimusi seoses Jumala päästeplaani ja looduskeskkonnaga, me seisame silmitsi homoseksualismi ja teiste eetilis-teoloogiliste küsimustega. Me küsime, kuidas kogudus võiks ühiskonnas tähendusrikkalt teenida ja kristlikku elukujundavat mõju evida. Vähem puudutavad Eestit ehk piibliteoloogilised arutelud.

Mida teha, kui kerkib järjekordne teoloogiline teemapüstitus? Professor Mark Strauss soovitab järgmist:

 1. loe, enne kui võtad seisukoha;
 2. tutvu väitluse mõlema osapoole argumentidega;
 3. tunne teemat nii hästi, et oskad sõnastada väidet toetavaid argumente, enne kui asud väidet kummutama;
 4. uuri, millises kontekstis mingi seisukoht sündis;
 5. ole tõeotsija, mitte apologeet, ehk teisisõnu „ära alusta sellest, et püüad oma seisukoha õigsust iga hinna eest tõestada“;
 6. tunnusta traditsiooni jõudu;
 7. teadvusta enda maailmapilti ja ole teadlik omaenda eelarvamustest.

Professor Strauss: „On võimalik mõista tõeselt, isegi siis, kui me ei mõista täielikult.“

Teine suurem teema, millest siinkohal mõned nopped, puudutab koguduse töö laiendamist, olgu siis seoses uue jumalateenistuse vormi rakendamisega või seoses olemasolevale uue jumalateenistuse keskkonna lisamisega.

Niisiis, kui kavatsed alustada uue jumalateenistuse vormi või kohaga, jälgi et järgmised tingimused oleks täidetud:

 1. kogudus on kasvav ja sisemiselt terve õhkkonnaga - haiget asja pole mõtet paljundada, uus koht või keskkond ei lahenda probleeme;
 2. koguduse olemasoleva teenistuse täituvus on 80% või rohkem - see loob kriitilise massi;
 3. kogudusel on ümbruskonnas hea maine - see loob toetust kogukonnas;
 4. inimesed on valmis tulema teie kirikusse kaugemalt kui lähiümbrusest - see võimaldab rohkemate inimestel end teie kiriku väärtustega samastada;
 5. ole kindel, et algatatud töövormi motiiviks ei ole egoistlik ollatahtmine või võistlusvaim, vaid sisemine tunnetatud vajadus - valed motiivid toovad kaasa rohkem jamasid kui oli enne.
Sisestatud emailile saadeti kiri. Kirjas oleval lingil klikkides lisatakse kasutaja salemilisti.
Kontrollige sisestatud emaili
Sisestage nimi
Oletegi liitunud
Te ei jälgi enam meie uudiskirja
Kinnitamine ebaõnnestus