Palveta ja tööta

Palveta ja tööta

Milline oli Salemi elu ja töö 2012. aastal? Koguduse aastakoosolek toimus 17. veebruaril ja võttis kokku Salemi arengusuunad ja saavutused möödunud aastal. Kogu Salemi tegevuse võiks 2012 aastal kokku võtta kahe sõnaga: palveta ja tööta! Eelmise aasta üheks oluliseks sündmuseks oli Salemi ja Bryani koguduse 20. aastase sõpruse ja partnerluse tähistamine. Kindlasti tasub mainida suvist koguperelaagrit ja noortelaagreid. Koguduse elus on alati rõõmustav, kui toimuvad ristimistalitused. Neidki oli aruandeaastal mitu. Mainimist väärib, et koguduse tööharujuhid said regulaarselt kokku, et pidada nõu ja kuulata üksteise tegemistest.

Statistiliselt kasvas Salemi kogudus 2012. aastal 9 liikme võrra, mis on pisut rohkem kui kolm protsenti. See ei ole küll väga suur kasv, aga kinnitab viimaste aastate tendentsi, näiteks 2011 kasvas liikmeskond kaheksa protsenti. Seisuga 1. jaanuar 2013 on Tartu Salemi Baptistikoguduses 278 täisõiguslikku liiget. Lisaks ingliskeelne töö, milles osaleb umbes 25 inimest. Kui arvata juurde lapsed ja noored, samuti koguduse sõbrad, kes ei ole kogudusega liitunud, kuid osalevad koguduse tegevuses, siis on koguduse tegevuspiirkonnas umbes 400 inimest. Lisaks sellele on palju neid, kes kuulavad Salemi jumalateenistusi Pereraadio kaudu või kasutavad Salemi kodulehel pakutud jumalateenistuste järelkuulamise võimalust.

Salemi kogudus soovib oma tegevuses järgida Suurt Misjonikäsku ja Suurt Armastusekäsku. Minge ja tehke jüngreid, õpetades ja ristides! Armastage Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast! Neis kahes lauses on ülesanne, millest kogudusele jätkub terveks eluajaks. See on terve kristliku kiriku ülesanne, milles Salem oma linnas ja oma kohalikus kontekstis osaleb. Need kaks Piiblis antud üleskutset aitavad hoida koguduse tegevust sihipärasena. Lisaks sellele sõnastas Salem möödunud aastal neli koguduse alusväärtust. Esiteks, lahkus. Teiseks, avatus. Kolmandaks, hoolivus. Neljandaks, ehtsus.

Millised on Salemi tegevussuunad uuel aastal? Kõigepealt praktilistest asjadest. Me tahame lõpetada sanitaarremondi Salemi kõrvalruumides, loodetavasti saab ka noorteruum uue värvi. Kui leidub sobiv ostja, on kogudus otsustanud müüda Võru 18 kinnistu, ja volitanud selleks koguduse juhatust teostama vastavad tehingud. Leida tuleb lumekoristustraktori hoidmiseks sobiv ruum – tasub kaalumist, kas on otstarbekas kiriku keldrikorrusel asuva garaazi väljaehitamine.

Tähtsamad on siiski sisulised arengud. „Me soovime jõuda inimesteni, kelleni me kogudusena seni jõudnud ei ole,“ ütles pastor Toivo Pilli tegevusaruandes. Tartu on üliõpilaste linn – Salemi üliõpilastööl ja noorte täiskasvanute tööl on arenguruumi. Juba traditsiooniks on saamas osalemine Karlova päevadel. Kas kaasaegsemal ja suuremat osalemist võimaldaval lisateenistusel pühapäeviti on vajadust, ja kas meil kogudusena on resurssi sellist sammu ette võtta? Seegi saab käesoleval aastal selgemaks. Tööharujuhtide nõupidamised jätkuvad, sest need on osutunud heaks foorumiks üksteise tegemiste mõistmiseks koguduse töös ja Salemi eesmärkide saavutamisel. Oleme avatud ka ideedele, kuidas vaimulikult ja praktiliselt teenida Võnnu piirkonna inimesi. Väike Võnnu EKB kogudus liitus 2012 Salemi kogudusega ja seetõttu on meil nüüd suurem vastutus selles töös, mida läbi aastakümnete tegi Võnnu kogudus.

Sisestatud emailile saadeti kiri. Kirjas oleval lingil klikkides lisatakse kasutaja salemilisti.
Kontrollige sisestatud emaili
Sisestage nimi
Oletegi liitunud
Te ei jälgi enam meie uudiskirja
Kinnitamine ebaõnnestus