Converge ja Salem

Converge ja Salem

Pastor Toivo Pilli osaleb jaanuari lõpupäevadel ja veebruari alguses Converge Worldwide pastorite aastakonverentsil Garden Grove’s, Californias. Converge Worldwide on Ameerika dünaamilisemaid ja kiiremini kasvavaid baptistiliite, mis vaatleb end pigem usulise liikumise kui institutsionaalse kirikuna. Ta hõlmab üle 1100 koguduse ja rohkem kui 200 000 liiget, mis Ameerika mastaapides on suhteliselt väike liikumine, kuid selle eest loominguline ja arenev. Converge juured ulatuvad 19. sajandi lõpuaastatesse, mil USA-sse rändas hulgaliselt Skandinaavia, eriti Rootsi immigrante. Sellepärast on tänapäevani mitmete koguduse pastoritel rootsipärased nimed, ehkki kogudused on ingliskeelsed ja viimasel ajal üha rohkem hispaaniakeelsed.

Garden Grove’is toimuval pastorite konverentsil Transform osaleb üle 400 pastori ja kiriku töötegija. Avaõhtu peakõnelejaks oli dr Henry Cloud, psühholoog, keda tuntakse laialt juhtimiskonsultandina. Cloud kõneles teemal „Vältimatud lõpetused“. Et alustada uut või anda sellele eluruumi, on vältimatult tarvis midagi muud lõpetada. See on targa Koguja sõnum – on aeg külvata ja aega lõigata, aeg laiali pilduda ja aeg kokku koguda... Elu nõuab alatasa millegi lõpetamist ja millegi alustamist. Astume sammu edasi millegi seljataha jätmise hinnaga. Meie probleem on selles, et me tahaksime hoida kõik rauad kogu aeg tules. Kolikambris on kasutut kraami maast laeni, aga inimene ütleb: „Seda võib veel vaja minna.“ Või: „See on mulle emotsionaalselt nii tähtis.“ – Hm, selleks on mälestused, et neid asju hoida peas, mitte toas või garaazhis.

Olles pühendunud kirikute juhtide ja kiriklike organisatsioonide, muuhulga Campus Crusade for Christ nõustamisele ja täiendanud end teoloogia vallas, kasutas Cloud mitmeid Piibli kujundeid. Lott pidi liikuma ühest olukorrast teise ja maha jätma Soodoma. Loti naine aga, kes ei suutnud minevikust lahti lasta, vaid klammerdus selle külge ja vaatas tagasi, muutus soolasambaks. „Ta on praegugi veel seal kõrbes,“ lisas Cloud muigega. Keeruliseks teeb niisugused valikud see, et sageli on tarvis kärpida mitte viletsaid ja elujõuetuid asju (isegi neist on vahel raske loobuda), vaid kärpida tuleb sageli elujõulisi arenguid. Näide päriselust. Firma arenes mitmes tegevusharus kiiresti, kõik harud olid kasumlikud. Kuid tõeline arengupotentsiaal peitus ainult 20 protsendis tegevustest. Enamik nõukogu liikmeid oli selle vastu, et lõpetada 80 protsenti tegevusharudest. „Me kaotame kasumit,“ põhjendati.  Kui aga raske valik siiski tehti, pääses allesjäänud osa tõeliselt õitsele. Selliseid valikuid tuleb teha ka kirikus.

Salemi pastor Toivo Pilli osaleb pastorite töögrupis, kus jagatakse kogemusi uute koguduste rajamisest, pastoraalsest tööst, koguduse juhtimisega seotud väljakutsetest. Samuti võtab Pilli osa töötoast, kus Betheli seminari professor Mark Strauss tutvustab aktuaalseid teemasid ja väljakutseid ameerika evangeelses teoloogias. Pilli külastab Whittier Area Community Church jumalateenistust ja annab üle Eesti EKB Liidu tänu ja tervitused pensionile suunduvale misjonipastor Sherry Coatsile, kes 14 aastat tagasi alustas viljakaid sõprussuhteid Eestiga. Nende aastate jooksul on Coats toonud Eestisse mitmeid misjonirühmasid, toetanud mänguväljaku ehitust Tartus Midrimaa lasteaias, korraldanud külaliskooride reise Eestisse ja viinud kokku inimesi, kelle sõprus on uute ideede, eestpalvete ja koostöö keskkonnaks. Whittieri kogudus, eesotsas vanempastor Bill Ankerbergiga ja misjonipastor Sherry Coatsiga, on pannud aluse elujõulistele partnerlussuhetele Eestiga ja aidanud teostada kümneid sisukaid koostööprojekte.

Pildil: Pastor Toivo Pilli koos Ivan Veldhuizeni, Converge Rahvusvahelise Teenistuse direktoriga, konverentsi vaheajal.

Sisestatud emailile saadeti kiri. Kirjas oleval lingil klikkides lisatakse kasutaja salemilisti.
Kontrollige sisestatud emaili
Sisestage nimi
Oletegi liitunud
Te ei jälgi enam meie uudiskirja
Kinnitamine ebaõnnestus