Avatud osaduskond

Avatud osaduskond

Salemi kogudus on avatud osaduskond. Lisaks jumalateenistustele leiavad hoones aset muusikaüritused. Salemi hea akustikaga kirikusaalis on esinenud tuntud interpreedid, nagu Taavo Remmel, Liisi Koikson, Rebecca Kontus, orelil on andnud kontserdi organist Edoardo Narbona. Pea kõik Tartu koorikollektiivid on siin laulnud. Kirikuruumis korraldatakse aeg-ajalt näitusi. Paaril aastal on Salemi kirikus toimunud kristlik juhtimiskonverents Global Leadership Summit. On saanud traditsiooniks, et Tartu päeval juunikuu lõpul toimub Salemi kirikus koguduse ja linnavalitsuse ühisüritusena kuldpulmapaaride vastuvõtt.

Salemi kiriku pastorid ja kaastöölised on hea meelega kaaslinlaste kõrval elu pöördehetkedel ja argipäevaski. Me vestleme hingehoidlikult, palvetame soovijatega ja nõustame usulistes küsimustes. Me õnnistame väikelapsi ja palvetame nende ja nende vanemate eest. Me kihlame ja laulatame soovijaid eeldusel, et pruutpaar usub Jumalasse, isegi kui nad ei ole aktiivselt mõne koguduse liikmed. Me palvetame haigete eest Kristuse ja varakristliku praktika eeskujul. Me matame kõiki lahkunuid Jumala Sõna ja palvega, sõltumata nende usulisest kuuluvusest. 
 
Salemi kogudus on avatud ka rahvusvahelises mõttes. Meil on sõpruskogudus Ameerikas Texase osariigis, samuti on Salemil sõpruskogudus Rootsis ja Lätis. Ehkki teadlik oma identiteedist ja vabakiriklikest veendumustest, teeb Salemi kogudus ja selle vaimulikud meeleldi koostööd teiste kirikutega, muuhulgas oikumeeniliselt. Samuti on kogudusel koostöised kontaktid Karlova Seltsiga.
Sisestatud emailile saadeti kiri. Kirjas oleval lingil klikkides lisatakse kasutaja salemilisti.
Kontrollige sisestatud emaili
Sisestage nimi
Oletegi liitunud
Te ei jälgi enam meie uudiskirja
Kinnitamine ebaõnnestus