Andmeid Salemi kogudusest

Andmeid Salemi kogudusest

Salemi koguduse nimi tähendab tõlkes „rahu“ või „kooskõla“. Baptistikoguduse põhimõtteks on, et kogudusse astub inimene oma usulise veendumuse väljendamiseks ja Jumala poole pöördumise märgiks. Seda nimetatakse südametunnistuse vabaduse põhimõtteks, millest kogudus juhindub.

Me usume...  ... et Jeesus Kristus on Jumalast läkitatud Lunastaja... et inimene võib taasleida kadumaläinud osaduse Jumalaga... et usk väljendub tegelikus elus... et kristlased on kutsutud kuulutama evangeeliumi ja toetama kaasinimesi... et ristimise võtavad vastu ja koguduse liikmeks astuvad inimesed, kes tunnistavad oma usku Jeesusesse Kristusesse kui Päästjasse ja pattude andestajasse. Me jutustame meeleldi oma usulugu kõigile, kes on sellest huvitatud.

Mida pakub kogudus? Kogudus pakub keskkonda sisemiseks kasvamiseks ja isiklikku eluringi ületava kutsumuse leidmiseks. Kogudus elab ja tegutseb selle nimel, et inimeste eludes toimuksid head muutused. Me selgitame Piiblit, seostades seda argieluga. Me palvetame, uskudes Jumala toimimisse. Me võtame aega, et suhelda üksteisega. Salemi koguduse jumalateenistustel on igaüks teretulnud.

Milliseid vaimulikke talitusi teostame? Me õnnistame lapsi, palvetades neile Jumala kaitset. Me laulatame abiellujaid, et neil oleks püsivat armastust ja tarkust kooseluks. Me matame lahkunuid Jumala sõnaga. Me palvetame inimeste eest ja viime läbi hingehoidlikke vestlusi. Vaimulikku talitust sooviv inimene ei pea olema Salemi koguduse liige, eeldame vaid, et ta usub Jumala olemasolu ja toimimist oma parima arusaamise kohaselt.

Millised on koguduse töövormid? Koguduses tegutseb pühapäevakool. Noortetöö hõlmab tegevusi muusikaõhtutest väikerühmade kogunemisteni. Igal pühapäeval koguneb ingliskeelne ja venekeelne osaduskond. Kogudus teostab sotsiaalprojekte abivajajate toetamiseks. Praegu on koguduses üle 10 väikerühma eri vanuses inimestele nädalasiseseks kogunemiseks.

Kuuluvus laiemasse võrgustikku. Tartu Salemi Baptistikogudus kuulub Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu, mis ühendab üle 80 koguduse ühtekokku umbes 6000 täisõigusliku liikmega. EKB liit omakorda kuulub liikmena 145 riiki ja rohkem kui 40 miljonit koguduseliiget ühendavasse Baptistide Maailmaliitu.

Jumalateenistused Salemi kirikus toimuvad igal pühapäeval kell 11, palvering igal neljapäeval kell 18.

Sisestatud emailile saadeti kiri. Kirjas oleval lingil klikkides lisatakse kasutaja salemilisti.
Kontrollige sisestatud emaili
Sisestage nimi
Oletegi liitunud
Te ei jälgi enam meie uudiskirja
Kinnitamine ebaõnnestus